Двублокова траверса ДТМ

Предназначение

Двублоковите стоманобетонни траверси тип „ДТ-М” са предназначени за безбаластов железен път с междурелсие 1435 мм.

Нормативни позовавания

9

Основен стандарт

БДС ЕN 13230 »Железопътна техника. Релсов път. Бетонни траверси и опори. Част 3: Двублокови траверси

9

Фирмена спецификация

ФС – 01:2012 г. ТРАВЕРСИ СТОМАНОБЕТОННИ ДВУБЛОКОВИ тип «ДТ-M»