Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.077-1129-C01

Български бетонни елементи ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1129-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Име на проектното предложение: ,, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000,00 лв. , от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 08.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца (до 08.05.2021 г.)