ЗА НАС

ЗА НАС

ИСТОРИЯ

МИСИЯ И ЦЕЛИ

СЕРТИФИКАТИ

БЪЛГАРСКИ
БЕТОННИ
ЕЛЕМЕНТИ ЕАД

“БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ЕАД, гр. Свищов е производител на предварително напрегнати стоманобетонни траверси за нормални жп линии 1435 mm, двублокови траверси за метро, траверси за подкранови пътища, предварително напрегнати центрофугални стълбове за електрификация на железопътна мрежа, стоманобетонни центрофугални стълбове за въздушни линии ниско и средно напрежение, елементи за промишлено, пътно и др. строителство.

ИСТОРИЯ

“БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ЕАД
е едно от реномираните предприятия от строителния бранш в България. Фирмата е наследник на предприятие със същия предмет на дейност, чието строителството започва през 1959 година и първият етап в основни линии е завършен и въведен в експлоатация в началото на 1961 година. Първоначално заводът се специализира в производството на стоманобетонни траверси за нормални жп линии, центрофугални и вибрирани стълбове, стоманобетонни елементи за строителство на селскостопански сгради и хидромелиоративни съоръжения и др.

Във връзка с развитието на този пазар, в завода са въведени нови производствени мощности. Характерът на новата продукция е ориентиран изцяло към изграждането на големи промишлени предприятия. Заводът е в състояние да произвежда цялата гама от необходимите стоманобетонни елементи за строителство на промишлени сгради и съоръжения за изграждане на автомагистрали и пътища и др.

Усвоени са нови производства на елементи за обществено и
индивидуално строителство, които намират добър пазар в страната.

В началото на 1999 година в завода е пусната в експлоатация технологична линия за производство на предварително напрегнати стоманобетонни траверси СТ-6, които отговорят на европейските изисквания.
В своята дейност “БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ЕАД е доставил стоманобетонни изделия на голям брой клиенти и по този начин е участвал в изграждането на много обекти: изграждане, реконструкции и електрификация на националната железопътна мрежа, жп тунели, строителство на Софийското Метро, изграждане и подновяване на националната електрическата мрежа, обекти на пътното строителство, промишлени сгради в т.ч.: АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток, СХК Слизова – Свищов, Пристанища Бургас, Русе и Лом, Фериботен комплекс Варна, обекти на Трансстрой Варна и Бургас, Главболгарстрой АД и много други.

 

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Нашата мисия: Производството на висококачествени продукти.

 

Нашите цели:

Утвърждаване на югоизточния европейски пазар за стоманобетонни изделия, поддържане на пазарна доминация на българския пазар и увеличаване на пазарното участие.

Постигане на положителни финансови резултати

Обновяване на съществуващите и внедряване на нови продукти и технологии на основаната на ориентирана към клиентите пазарна маркетингова стратегия.