ПРОДУКТИ

Стоманобетонни траверси

Предлагаме Ви стоманобетонна траверса СТ 6,
траверса СТ 160, както и длублокова травеса.

Стоманобетонни стълбове

„Български бетонни елементи” ЕАД предлага стълбове за средно и ниско напрежение и стълбове за електрификация на ЖП линии.

Стоманобетонни елементи

Предлагаме стоманобетонни греди, колони, тръби, шахти, решетки, капаци, паркингови елементи и други.

Бетонни смеси

„Български бетонни елементи” ЕАД
предлага на своите клиенти
бетонни смеси от клас С 12/15,
С 16/20, С 20/25, С 25/30, С 30/37 и други.