Стоманобетонна траверса СТ 6

Предназначение

Предварително напрегнатите стоманобетонни траверси СТ 6 са предназначени за нормални ж.п.линии (междурелсие 1435 mm), с използване на безподложно еластично скрепление W– 14 , при следното осово натоварване :

за 160 km/h – осово натоварване 250 kN
за 200 km/h – осово натоварване 225 kN

Технически характеристики

 

1 Производител „БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ООД
2 Вид на продукта Стоманобетонна предварително напрегната траверса 1435 mm , СT 6
3 Предназначение За железопътни линии 1435 mm
4 Размери 2600/234/295.5 mm
5 Бетон Клас на бетона не по-нисък от С45/55 в съответствие със стандарт БДС EN 206:2014. Обем 0,115 m3
6 Вид стомана Високоякостна стоманена тел d 7 mm в съответствие със стандарт pr.ЕN 10138-2
7 Скрепление Еластична скрепителна система W 14
8 Наклон на междурелсови площадки 1:40
9 Максимално натоварване на ос 25.0 tons / axle

Изисквания към носимоспособността на траверсите.
Механични характеристики.

Траверсата 28 дни след производството ù трябва да издържи без отваряне на пукнатини на статическо огъване със следните моменти и коефициенти :

  1. Проектен огъващ момент в подрелсовото сечение Mdr = 21 kN.m
  2. Проектен отрицателен огъващ момент в  средното сечение Mdcn =13 kN.m
  3. Статично натоварване – k1s = 1,5; k2s = 2,2
  4. Динамично натоварване – k1d = 1,5; k2d = 2,0
  5. Умора (ако се изисква) – k3 = 2,0