Стълбове за електрификация на жп линии

Предназначение

За ремонт, строеж и поддържане на контактна мрежа при електрификация на жп линии

Характеристика Мерна
единица
ТИП СТЪЛБ /СИГНАТУРА/
СБМК 37/11,15 СБМК 57/11,15
Дължина mm 11150±20 11150±20
Диаметър при основата в mm
– вътрешен
– външен
mm
mm
243±5
397±5
243±5
397±5
Диаметър при върха в mm
– вътрешен
– външен
mm
mm
119±5
229±5
119±5
229±5
Маса /тегло/ kg 1500 1500
Дълбочина на запъване mm 1800 1800
Експлоатационна върхова сила Fm=Fх1,1 kN 4,6 6,4
Върхова разрушителна сила kN ≥10,2  ≥15,0
Огъващ момент в сечението на запъване(изчислителен) kN.m ≥37 ≥57
Усукващ момент при разрушаване
приложен на 0,25m от върха
kN.m ≥6,5 ≥57
Сила на усукване предизвикваща разрушение, приложена
на 0,25 m от върха
kN ≥6,8 ≥9,6