Стълбове ниско напрежение

Предназначение

За телефонни и телеграфни линии, за градинско осветление и за ниско напрежение 220V и типови проводници АС 16, АС 25, АС 50, АС 70 и С7. Разстояние между стълбовете – от 20 до 35 m, в зависимост от климатичните условия.

ПОКАЗАТЕЛИ МЯРКА ВИД НА СТЪЛБА
НЦ 250/9,5 КЦ 590/9,5 ЪЦ 835/9,5
ТЕГЛО НА СТЪЛБА kg  700  900  1050
ВИСОЧИНА НА СТЪЛБА m 9,50 9,50  9,50
НАПРЕЧНИ РАЗМЕРИ
D 1
d 1
D 2
d 2
cm
cm
cm
cm
16,75
8,75
31,00
19,20
21,25
13,25
35,50
23,30
 25,75
17,75
40,00
28,20
ВЪРХОВА СИЛА  kg  250 590  835
Проектен клас бетон N/mm2 C30/37 C30/37 C30/37
Дълбочина на запъване мм  1600 1600 1600