Стълбове средно напрежение

Предназначение

За електропроводи за средно напрежение 20 кV и типови проводници – АС 70 и АС 95.
Разстояние между стълбовете от 57 до 160 m, в зависимост от климатичните условия.

ПОКАЗАТЕЛИ МЯРКА ВИД НА СТЪЛБА
НЦГ 780/380/13 НЦГ 951/580/13 НЦГ
952/580/13
ТЕГЛО НА СТЪЛБА kg 1480 1480 1480
ВИСОЧИНА НА СТЪЛБА m 13,00 13,00 13,00
НАПРЕЧНИ РАЗМЕРИ
D 1
d 1
D 2
d 2
cm
cm
cm
cm
20,50
11,50
40,00
25,80
20,50
11,50
40,00
25,80
20,50
11,50
40,00
25,80
ВЪРХОВА СИЛА  kN 3.8 5.8 5.8
Бетон:
Проектен клас по якост на натиск
N/mm2 С 30/37 С 30/37 С 30/37
Макс. момент на KN/m 55.3 83,7 83,7