Центрофугални стълбове за гарови участъци

Предназначение

За монтаж на твърди напречници в гарови участъци при електрификация на ж.п. линии

ПОКАЗАТЕЛИ М ВИД НА СТЪЛБА
  СЦС 52/9,5 СЦС 84/9,5
ТЕГЛО НА СТЪЛБА kg 1250 1250
ВИСОЧИНА НА СТЪЛБА m 9,5 9,5
НАПРЕЧНИ РАЗМЕРИ
D 1
d 1
D 2
d 2
cm
cm
cm
cm
25,75
15,35
40,00
25,80
25,75
15,35
40,00
25,80
ВЪРХОВА СИЛА kN 3.8  7.7
Бетон:
Проектен клас по якост на натиск
N/mm2 С 30/37 С 30/37