БЪЛГАРСКИ
БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ

60 години традиции и качество

Стоманобетонни траверси

Предлагаме Ви стоманобетонна траверса СТ 6,
траверса СТ 160, както и длублокова травеса.

Стоманобетонни стълбове

„Български бетонни елементи” ЕАД предлага стълбове за средно и ниско напрежение и стълбове за електрификация на ЖП линии.

Стоманобетонни елементи

Предлагаме стоманобетонни греди, колони, тръби, шахти, решетки, капаци, паркингови елементи и други.

Бетонни смеси

„Български бетонни елементи” ЕАД
предлага на своите клиенти
бетонни смеси от клас С 12/15,
С 16/20, С 20/25, С 25/30, С 30/37 и други.

60 години производството на стоманобетонни траверси

Пазарен лидер на територията на страната
Внедряване на нови продукти и технологии
Множество ползотворни взаимоотношения с клиенти

БЪЛГАРСКИ
БЕТОННИ
ЕЛЕМЕНТИ ЕАД

“БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ЕАД, гр. Свищов е производител на предварително напрегнати стоманобетонни траверси за нормални жп линии 1435 mm, двублокови траверси за метро, траверси за подкранови пътища, предварително напрегнати центрофугални стълбове за електрификация на железопътна мрежа, стоманобетонни центрофугални стълбове за въздушни линии ниско и средно напрежение, елементи за промишлено, пътно и др. строителство.

Нашите Мисия и Цели

През годините винаги сме се стремели да предоставим на Вас нашите клиенти винаги най-добро качество и надеждни изделия. Това е нашата мисия и цел и занапред.

ББЕ ЕАД

Имате интерес към нашите продукти и услуги?